• Onze tariefstelling is substantieel lager dan het marktgemiddelde.
  • Onze toegevoegde waarde, de invulling van de omschreven dienstverlening, ligt ruim boven het marktgemiddelde.
  • Wij vinden het een uitdaging om met onze dienstverlening een gezonde en faire marge te realiseren.

Hierdoor ontstaat er een echte toegevoegde waarde voor alle partijen, waardoor onze continuïteit voor u en ons gewaarborgd blijft.