WERKNEMER

 • U wenst inzicht in uw pensioen. → Wij laten u heel eenvoudig zien hoe u ervoor staat.

Klik hier voor een voorbeeld

 • U gaat met pensioen en dient een uitkering aan te kopen. → Wij regelen u de hoogste uitkering.
 • U gaat scheiden. → Wij adviseren u omtrent uw pensioen.
 • Uw arbeidsovereenkomst wordt (on)vrijwillig gewijzigd of beëindigd. → Wij vertalen het (nadelig) effect voor uw pensioen in Euro’s nauwkeurig.

Klik hier om met ons contact op te nemen!

WERKGEVER

 • U heeft vragen over een (mogelijk) verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. → Wij verschaffen u duidelijkheid en beperken uw bestuurdersaansprakelijkheid.
 • U wilt een pensioenregeling introduceren en wenst inzicht in de kosten. → Wij laten u heel eenvoudig zien hoeveel pensioen kost en hoe u deze kosten optimaal kunt beheersen.
 • Uw pensioenregeling wijzigt. → Wij geven u heel pragmatisch inzicht in de mogelijkheden die er zijn.
 • U wenst een optimale communicatie van het pensioen naar uw werknemers. → Wij maken voor iedereen het pensioen heel eenvoudig inzichtelijk zowel cijfermatig als grafisch met als meest gewenste uitkomst netto per maand.
 • U heeft een bestaande pensioenregeling voor uw werknemers → Wij beheren uw pensioenregeling efficiënt en voordelig.

Via de online demo krijgt u volledig inzicht in de pensioenregeling van uw werknemers en bepaalt u en de werknemers zelf de hoogte van de kosten.

ONDERNEMER (DGA / ZZP)

 • U wenst inzicht in uw pensioen. → Wij laten u heel eenvoudig zien hoe u ervoor staat aan de hand van uw inkomen gecombineerd met uw vermogen.

Klik hier voor een voorbeeld

 • U gaat met pensioen en dient een uitkering aan te kopen → Wij regelen u de hoogste uitkering.
 • U heeft een pensioen of oudedagsverplichting in eigen beheer. → Wij adviseren en beheren uw regeling efficiënt en voordelig.

ADVISEUR

Signaleert u als adviseur een van bovenstaande behoeftes of krijgt u een andere vraag over pensioen van uw relaties, neem gerust vrijblijvend contact op.

CeK.Benefits is dé specialist die al meer dan 20 jaren wordt ingeschakeld door (assurantie)adviseurs, accountants en (arbeids)juristen. Enerzijds omdat men niet beschikt over de benodigde vergunningen om pensioenadvies te mogen verstrekken en anderzijds omdat de kennis vaak te specialistisch is en CeK.Benefits uitsluitend actief is op de nichemarkt van pensioenadvies en -berekeningen.